• DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

E-COMMERCE HEADHUNTER

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Headhunter chuyên nghiệp nhất và tư vấn nghề nghiệp nhân sự cho các bạn Sinh Viên mới ra trường đảm bảo có được nghề nghiệp nhân sự với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự tốt nhất cho các doanh nghiệp và xã hội.

ĐĂNG KÝ LÀM CỘNG TÁC VIÊN, HỌC NGHỀ NHÂN SỰ, THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ
TẠI E-COMMERCE HEADHUNTER

Scroll
0377 755 209
0377755209